fbpx
 

Questions ParlementairesInvitatiounen zur Long Covid Etüd – Nofro

September 15, 20210

De 6ten August hat ech eng parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch zur Long Covid Etüd geriicht (n°4807). Laut der Gesondheetsministesch mussen déi Betraffen sech fir de Pilot-Projet vum CHL, Rehazenter, Domaine thermal a CHNP bei hirem Hausdokter mellen. Mir war awer zougedroe ginn, dass verschidde Persounen ouni virausgoend Eegeninitiativ invitéiert goufen, obwuel si sech virdrun also net selwer bei de betraffene Servicer gemellt haten. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Hunn all d’Persoune sech beim Pilot-Projet, deen op 6 Méint ugesat ass, bei engem vun den involvéierte Servicer misste mellen oder sinn och Persoune kontaktéiert ginn?

  2. Falls Persoune fir deen fir 6 Méint ugesate Pilot-Projet kontaktéiert goufen, kann  d’Ministesch de genauen Oflaf, vum éischte Kontakt bis zur Participatioun, erklären? Ass d’Ministesch der Meenung, dass esou een Consementent éclairé garantéiert ass?

  3. Kann d’Ministesch Detailer vum CoValux-Projet ginn? Wouran ënnerscheeden sech d’CoValux-Studie an de Pilot-Projet?

  4. An der Äntwert vun der Ministesch heescht et:  “”D’CoValux-Etude ass awer zu dësem Zäitpunkt nach net entaméiert ginn wëll den Avis vum Comité d’éthique et de recherche nach net virlait sou datt bis elo och nach keng Daten ervirgehuewen an partagéiert ginn sinn.”” Wéi eng Date sollen hei ervirgehuewen a partagéiert ginn, wann den Avis vum Ethikrot bis do ass?

  5. Goufe scho Persounen, déi fir d’CoValux-Etüd a Fro kommen, kontaktéiert oder ass et hei un de Patiente selwer, fir sech ze mellen? 

  6. Falls scho Persoune fir deen fir 3 Joer ugesaate CoValux-Projet kontaktéiert goufen, kann d’Ministesch de genauen Oflaf, vum éischte Kontakt bis zur Participatioun, erklären?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 4960

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sven Clement
Contact
+352 20 60 66
+352 20 60 66 – 66
Sensibilité politique PIRATEN, 22, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.