Header for Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin

Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin

Dës Ried hunn ech den 22/07/2020 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Ech kann et ganz kuerz maachen. Mir wäerten dëse Projet och matdroen. Ouni awer net et sinn ze loossen, fir nach eng Kéier drop hinzeweisen, datt och mir der Meenung sinn, datt et am September warscheinlech nach ëmmer eng Kris wäert ginn. Virun allem fir den Eenzelhandel wäert bis dohinner warscheinlech net alles erëm a Botter sinn. An deementsprie chend, mir sinn, genausou wéi all d’Kolleegen hei, prett, fir hei nach eng Kéier nozebesseren, wann dat dann erwaardungsgeméiss néideg wäert ginn.